Arctic Motion - Aurora Borealis

A Aurora Borealis timelapse video by Tor Even Mathisen.  Photo & edit: Tor Even MathisenArctic Motion - Aurora Borealis  (1)

Arctic Motion - Aurora Borealis  (2)

Arctic Motion - Aurora Borealis  (4)