White Night superyacht

White Night impressive minimalist superyacht designed by Lobanov design.

Images credit Lobanov design

White Night by Lobanov (6)

White Night by Lobanov (5)

White Night by Lobanov (4)

White Night by Lobanov (3)

White Night by Lobanov (2)

 

source Lobanov design