Zhangjiagang Church by RSAA

Zhangjiagang Church project, in China, a community center and church complex, designed by RSAA.

Zhangjiagang Church by RSAA (4)

Zhangjiagang Church by RSAA (3)

Zhangjiagang Church by RSAA (2)

Zhangjiagang Church by RSAA (1)